top of page
 • Yazarın fotoğrafıSedat Onat

SWOT Analizi

“The essence of strategy is choosing what not to do.” – Peter Drucker

SWOT Analizi Nedir?

İş ve özel Hayatın hemen her alanına uygulanabilecek bir analiz türü olan SWOT Analizi, Strengths & Weaknesses & Opportunities ve Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. İç ve dış etkenlerin bir bütünlük içinde değerlendirilip, güncel durum ile birlikte ileride alınacak tatktik/stratejik kararlar için yararlı bir analiz türüdür.


 1. İç Etken - Strengths (Güçlü Yönler): Avantajlı yönler, kaynaklar, yetenekler ve genel olarak güçlü noktaları kapsar.

 2. İç Etken - Weaknesses (Zayıf Yönler): Gelişim alanları, eksiklikleri ve rakiplere/alternatiflere kıyasla dezavantajlı olduğu yönleri kapsar.

 3. Dış Etken - Opportunities (Fırsatlar): Büyüme ve gelişme için dış çevredeki potansiyel avantajlardır.

 4. Dış Etken - Threats (Tehditler): Dış çevreden kaynaklanan ve organizasyonun performansını olumsuz etkileyebilecek faktörlerdir.Aşağıda SWOT Analizi Quandrant Örneği

SWOT Analizi ‘nin Başlıca Kullanım Alanları

 • Tedarikçi karşılaştırması

 • Pazar Analizi

 • Yatırım Analizi

 • Benchmarking

 • Strateji oluşturma ve değerlendirme

 • Yeni gelişmelere entegrasyon

 • Veri analizi

 • Pazar konumlandırma

 • Kaynak planlaması

 • Kapasite analizi

 • Maliyet analizleri

 • Risk yönetimi

 • Değer analizi

 • vb.SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

 1. Hazırlık Aşaması: Amaçlar ve tanımlamalar yapılır.

 2. Toplantılar: İlgili tüm tarafların katılımı ile başlıklar belirlenir.

 3. SWOT Aşamaları detaylandırılır: Her 4 yön ile alakalı detaylı çalışma yapılır.

 4. Analizin Quadrant şekline dönüşmesi: Toplanan bilgiler Quadrant ‘a girilir ve resim ortaaya çıkmış olur.

 5. Analiz Değerlendirmesi: Yapılan analizin değerlendirmesi yapılarak, analizin objektirfliğinden emin olunur.

 6. Strateji geliştirme: Analiz çerçevesinde strateji oluşturma/geliştirme süreci işletilir.

 7. Uygulama: Süreçte alınan kararlar uygulamaya alınır.

 8. İzleme Değerlendirme: Alınan kararların süreçleri ve sonuçları belirlenen aralıklarla kontrol edilir.SWOT Analizi ‘nin Riskleri

 1. Subjektivite: Analiz sübjektif görüşlerle yapılırsa, sonuçlar gerçek dışı olabilir.

 2. Güncel Olmayan Veriler: Eski ya da yanıltıcı verilerle yapılan analiz yanılgılara yol açabilir.

 3. Analysis Paralysis / Analiz Felci: Fazla analiz, karar almayı geciktirebilir veya durdurabilir.

 4. Aşırı Basitleştirme: Karmaşık sorunları basite indirgemek yanıltıcı olabilir.

 5. Ön Yargılar: Önceden var olan ön yargılar analizin objektifliğini bozabilir.

 6. Değişkenleri Gözden Kaçırma: Tüm ilgili faktörlerin analize dahil edilmemesi, eksik bir tablo çizebilir.

 7. Stratejik Eylemsizlik: Analizden çıkan sonuçların eyleme dökülmemesi çaba kaybına neden olabilir.

 8. Aşırı Odaklanma: SWOT Analizinde bazı faktörlere aşırı odaklanma, diğer önemli unsurların gözden kaçırılmasına yol açabilir. 

İlgili makalelerim

 

Kaynaklar

 

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page