• Sedat Onat

Terim - Bullwhip Effect > Kamçı Etkisi

Updated: 7 days ago

Elinizde tuttuğunuz bir halatı ufak hareketler ile salladığınızı düşünün, bu halatın başında ve sonunda küçük salınımlar olmakla birlikte orta kısımlarındaki salınım daha büyük olacaktır. Dahası halatın kendi içindeki olası ölçü farklarından dolayı bu salınım düzensiz ve öngörülmez sonuçlar doğuracaktır.

Örnekteki halatı, başı sonu birbirine bağlı olan bir Tedarik Zinciri 'nin aşamaları olarak düşünelim ve bu zincirindeki birçok paydaşın Asimetrik Bilgi ile birbirinden farklı karar almalarının sonucu olarak, salınımın ilk noktaya olan etkisinin boyutlarının neler olacağını gözümüzün önüne getirelim.

Doğal olarak başta belirli bir ritim ile başlayan salınım, süreç içerisindeki düzensizlikler ile birlikte öngörülemez bir salınıma sebep olarak en baş noktaya, ilk başladığından çok farklı bir şekilde dönecektir. Döngü devam ettikçe sonuçlar artık öngörülemez bir hal alacaktır.

İletişim ve karar destek sistemlerinin zayıflığından kaynaklı Kamçı Etkisi sorununun Tedarik Zinciri 'nde nasıl sonuçlar yarattığını daha iyi anlamak için, "Beer Game" oyununu oynayarak hem keyifli bir zaman geçirip hem de Kamçı Etkisi 'nin sebeplerini ve sonuçlarını görselleştirme ile daha iyi anlayabilirsiniz.

Kamçı Etkisi' ni en aza indirmenin yoları;

  • Zincirin mümkün olduğunca her aşamasında anlık karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi ve hızlandırılması

  • Yapay Zeka gibi karar destek sistemleri ile planlama ve öngörülerin daha hatasız bir düzleme getirilmesi

  • Doğru itme ve çekme stratejilerinin uygulanması

  • vb.


Drop Me a Line, Let Me Know What You Think